جست و جو
Generic filters
جست و جو
Generic filters

لیست قیمت جک درب های اتوماتیک

تصویر کالانام برند و مدل جکمشخصات جکقیمت جکخرید سریع
تصویر کالانام برند و مدل جکمشخصات جکقیمت جکخرید سریع
جک درب پارکینگی آلدو KB400جک درب برقی پارکینگ آلدو مدل KB400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب اتوماتیک بتا Euromaticجک درب برقی بتا یوروماتیکویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
درب اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-400جک درب برقی سوزوکی مدل SZ-400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان
درب اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-400
جک درب پارکینگی بتا مدل FAB 400جک درب اتوماتیک بتا فاب 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگی بتا مدل FAB 400
جک درب پارکینگی بتا مدل F600جک درب اتوماتیک پارکینگ بتا F600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
اتوماتیک گیت 400 AUTOMATIC GATEجک درب برقی اتوماتیک گیت 400 AUTOMATIC GATEویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک گیت 400 AUTOMATIC GATE
جک درب اتوماتیک فلای مدل 400جک درب برقی پارکینگ فلای 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک فلای مدل 400
جک پارکینگی والنسیا 400جک برقی پارکینگ والنسیا 400 Valenciaویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 400 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب برقی الکتروپیک مدل یوتاب 689جک درب اتوماتیک الکتروپیک یوتاب 689ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی الکتروپیک مدل یوتاب 689
جک درب برقی آلدو KB600جک درب اتوماتیک پارکینگ آلدو مدل KB600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگی جابان مدل J4جک درب اتوماتیک جابان j4ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگی بتا مدل FAB 600جک درب اتوماتیک بتا فاب 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگی بتا مدل FAB 600
جک درب اتوماتیک سهند 400جک درب اتوماتیک پارکینگی سهند 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک سهند 400
جک درب برقی میلان Mohest 4جک درب اتوماتیک میلان Mohest 4ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 480 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی میلان Mohest 4
سیماران فراز 24 ولت Pجک درب برقی سیماران فراز 24 ولت Pویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگی بتا مدل BSIجک درب اتوماتیک پارکینگ بتا BSIویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی پویا دُر مدل آریا ARIAجک درب اتوماتیک پارکینگی آریا دُر مدل آریاویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی پویا دُر مدل آریا ARIA
اتوماتیک گیت 600 AUTOMATIC GATEجک درب برقی اتوماتیک گیت 600 AUTOMATIC GATEویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۴,۴۷۰,۰۰۰ تومان
اتوماتیک گیت 600 AUTOMATIC GATE
جک درب اتوماتیک فراز وی 4 سیمارانجک برقی پارکینگی سیماران فراز 4Vویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 380 کیلو برای هر لنگه

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک فراز وی 4 سیماران
درب اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-600جک درب برقی سوزوکی مدل SZ-600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان
درب اتوماتیک سوزوکی مدل SZ-600
جک درب اتوماتیک فراز ال 4 سیمارانجک برقی پارکینگی سیماران فراز 4Lویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 320 کیلو برای هر لنگه

۴,۶۹۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک فراز ال 4 سیماران
درب برقی سیماران فراز S4جک برقی پارکینگی سیماران فراز 4Sویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
درب برقی سیماران فراز S4
جک اقتصادی سوزوکی پلاسجک درب برقی سوزوکی پلاسویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
جک اقتصادی سوزوکی پلاس
جک درب اتوماتیک الاروی 400جک درب برقی الاروی Elaroy 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 300 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک الاروی 400
جک پارکینگی والنسیا 500 کورس بلندجک برقی پارکینگ والنسیا 500 Valenciaویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 350 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو گرم برای هر لنگه

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی والنسیا 500 کورس بلند
درب اتوماتیک یال مدل X2جک درب پارکینگ یال مدل X2ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
درب اتوماتیک یال مدل X2
جک درب اتوماتیک تابا مدل 9311ACجک درب اتوماتیک تابا مدل TSG-9311ACویژگی ها:
 • جنس بدنه: آلمینیوم
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان جابجایی : 400 کیلو
در انبار موجود نمی باشد
جک درب اتوماتیک یال Typhoonجک درب برقی یال طیفون Typhoonویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک یال Typhoon
جک درب برقی میلان Mohest 5جک درب برقی میلان Mohest 5ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی میلان Mohest 5
جک درب برقی الکتروپیک مدل یوتاب U10جک درب اتوماتیک الکتروپیک یوتاب U10ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی الکتروپیک مدل یوتاب U10
جک درب برقی الکتروپیک مدل Sorenaجک درب برقی الکتروپیک مدل سورناویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگی الاروی 600جک درب اتوماتیک الاروی Elaroy 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 250 بار
 • حداکثر توان : 450 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک برقی یال مدل X1جک درب اتوماتیک یال مدل X1ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 60 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
جک برقی یال مدل X1
Taba Automatic Gate Model TSG-9011جک درب اتوماتیک تابا مدل TSG-9011DCویژگی ها:
 • جنس بدنه: آلمینیوم
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان جابجایی : 400 کیلو

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Taba Automatic Gate Model TSG-9011
جک پارکینگی سوپر لایف 400جک درب برقی پارکینگ سوپر لایف 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی سوپر لایف 400
جک درب برقی میلان Mohest 6جک اتوماتیک پارکینگ میلان Mohest 6ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی میلان Mohest 6
جک برقی سیماران فراز S6جک برقی پارکینگی سیماران فراز 6Sویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه

۵,۱۳۰,۰۰۰ تومان
جک برقی سیماران فراز S6
جک درب گلدن گیت uni 400جک درب اتوماتیک پارکینگی گلدن گیت یونی 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 60 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب گلدن گیت uni 400
سیماران فراز Nجک درب پارکینگ سیماران فراز Nویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سیماران فراز N
جک درب اتوماتیک لنسر 400جک درب برقی پارکینگی لنسر 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب برقی کسری مدل KE400جک درب اتوماتیک کسری مدل KE400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی کسری مدل KE400
جک درب برقی یال مدل PLUSویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 70 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۵,۴۷۵,۰۰۰ تومان
جک درب برقی تکنما مدل محکجک درب اتوماتیک تکنما مدل محکویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 380 کیلو برای هر لنگه

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی تکنما مدل محک
جک درب برقی تکنما مدل محک - شفت بلندجک درب برقی تکنما مدل محک - شفت بلندویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 380 کیلو برای هر لنگه

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی تکنما مدل محک - شفت بلند
جک درب برقی لنسر 500جک درب اتوماتیک پارکینگ لنسر 500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی لنسر 500
جک درب برقی ویرا فارو 400جک درب پارکینگ اتوماتیک ویرا فارو 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 300 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی ویرا فارو 400
جک درب برقی یال مدل Prime P3جک درب اتوماتیک یال Prime P3ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 500 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی یال مدل Prime P3
جک درب اتوماتیک بلانکو هرا Heraجک درب اتوماتیک پارکینگ بلانکو هرا Blanco Heraویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک بلانکو هرا Hera
جک درب برقی ویرا فارو 500جک درب برقی ویرا فارو 500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 120 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی ویرا فارو 500
جک ریلی آلدو مدل Sl-1500جک ریلی اتوماتیک آلدو SL-1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک تک لنگه یال مدل پرایمجک اتوماتیک تک لنگه یال مدل Primeویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 1000 کیلو برای هر لنگه

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
جک تک لنگه یال مدل پرایم
جک درب اتوماتیک یال مدل Prime P2جک اتوماتیک پارکینگی یال مدل پرایم P2ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 500 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک یال مدل Prime P2
جک درب برقی یال مدل Prime P1درب برقی یال Prime P1ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 500 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی یال مدل Prime P1
جک ریلی درب پارکینگی یال 1500جک ریلی درب یال 1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی درب پارکینگی یال 1500
جک بارزانته Barzante 400جک درب اتوماتیک بارزانته Barzante 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک بارزانته Barzante 400
جک ریلی اتوماتیک سوزوکی 1000ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 30 بار
 • حداکثر توان : 1000 کیلو برای هر لنگه

۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی سوزوکی 1500جک ریلی اتوماتیک سوزوکی 1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 30 بار
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی سوزوکی 1500
جک ریلی فراز وی مدل 1200جک ریلی برقی فراز V سیماران 1200ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 1200 کیلو برای هر لنگه
 • محافظت دمایی: 140 درجه سانتی گراد

۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی فراز وی مدل 1200
جک ریلی سوزوکی 2000جک ریلی اتوماتیک سوزوکی 2000ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 2000 کیلو برای هر لنگه

۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی سوزوکی 2000
جک ریلی اتوماتیک بتا F550جک ریلی اتوماتیک بتا F550ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 160 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی اتوماتیک بتا F550
جک پارکینگی جی بی دی AGO 300جک درب پارکینگی جی بی دی GiBiDi AGO 300ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک ریلی سیماران V 2000 فرازجک ریلی اتوماتیک سیماران فراز V 2000ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 300 بار
 • حداکثر توان : 2000 کیلو برای هر لنگه
 • محافظت دمایی: 140 درجه سانتی گراد

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی سیماران V 2000 فراز
جک پارکینگی گوچی لوکجک پارکینگ برقی گوچی لوک Gucci Lookویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
موتور درب ریلی بارزانته 800جک درب اتوماتیک ریلی بارزانته Barezante 800ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موتور درب ریلی بارزانته 800
جک پارکینگی ریلی SL344
جک درب ریلی برقی جی بی دی GIBIDI SL344ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگ بارزانته 600جک درب برقی بارزانته Barzante 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ بارزانته 600
جک ریلی بتا F500جک ریلی پارکینگ بتا F500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 160 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی بتا F500
جک پارکینگی تیتان 400 Titanجک درب برقی تیتان MPC Titan 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه

۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی تیتان 400 Titan
جک درب پارکینگ کانه گیتس وین کیت 4جک درب پارکینگ کانه گیتس وین کیت 4 WinKitویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ کانه گیتس وین کیت 4
جک پارکینگی جی بی دی پلاس AGO 400جک درب جی بی دی GiBiDi AGO 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک ریلی بارزانته 1500جک درب اتوماتیک ریلی بارزانته Barezante 1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی بارزانته 1500
جک پارکینگی ریلی SL544
جک درب پارکینگ ریلی جی بی دی GIBIDI SL544ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
سیماران فراز p500جک ریلی درب پارکینگ فراز P500 سیمارانویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 120 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۸,۵۹۰,۰۰۰ تومان
سیماران فراز p500
جک درب ریلی گلدن گیت مدل 1500جک ریلی گلدن گیت 1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 60 بار
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب ریلی گلدن گیت مدل 1500
جک ریلی بلانکو 1500 مدل زِئوس اسپانیاجک درب ریلی کشویی بلانکو زئوس Blanco Zeusویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 1000 کیلو برای هر لنگه

۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی بلانکو 1500 مدل زِئوس اسپانیا
جک پارکینگی کانه گیتس وین کیت 6 WinKitجک درب پارکینگ کانه گیتس وین کیت 6 WinKitویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی کانه گیتس وین کیت 6 WinKit
سیماران فراز p800جک ریلی درب پارکینگ فراز P800 سیمارانویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه

۹,۱۹۰,۰۰۰ تومان
سیماران فراز p800
جک درب پارکینگ GiBiDi BL233جک درب اتوماتیک جی بی دی GiBiDi BL233ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 800 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی GiBiDi Kuda 150جک درب برقی جی بی دی GiBiDi Kuda 150ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب اتوماتیک تیتان 600 Titanجک درب اتوماتیک تیتان MPC Titan 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو گرم برای هر لنگه

۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک تیتان 600 Titan
موتور درب ریلی GiBiDi SL830
جک درب کشویی ریلی جی بی دی GIBIDI SL830ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
سیماران فراز P4جک درب پارکینگ سیماران فراز 4Pویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه

۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
سیماران فراز P4
جک درب برقی ویرا فارو 5800جک درب اتوماتیک ویرا فارو 800ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 120 بار
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی ویرا فارو 5800
جک درب پارکینگی BFT Phobos Lجک درب پارکینگ بی اف تی BFT Phobos Lویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگ وی تو مدل YRON 400جک درب برقی وی تو مدل وایرون 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی نایس وینگو (Wingo A60) سری 4000جک درب برقی پارکینگ نایس وینگو Wingo A60ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 90 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی نایس وینگو (Wingo A60) سری 4000
جک درب اتوماتیک فک 418جک درب اتوماتیک فک Faac 418ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 200 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
موتور ریلی GIBIDI Pass 1230جک درب ریلی جی بی دی GIBIDI Pass 1230ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 1200 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگ هیدرولیکی GiBiDi TOP 291جک درب هیدرولیکی جی بی دی GiBiDi TOP 291ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
سیماران فراز P5جک درب پارکینگ سیماران فراز 5Pویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه

۱۰,۴۰۶,۰۰۰ تومان
سیماران فراز P5
جک درب پارکینگ نایس تو 3000جک درب اتوماتیک پارکینگ نایس تو 3000 Niceویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ نایس تو 3000
جک تک لنگه V2 Calypso 600جک تک لنگه وی تو مدل Calypso 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک تک لنگه V2 Calypso 600
LEADER5 تک لنگهجک تک لنگه درب اتوماتیک پروتکو LEADER 5ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
LEADER5 تک لنگه
جک پارکینگی موو Moov B400جک درب برقی موو Moov B400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک ریلی 24 ولت ROBUSKIT 600جک اتوماتیک ریلی نایس 24 ولت ROBUSKIT 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی 24 ولت ROBUSKIT 600
سیماران فراز P1500جک ریلی درب پارکینگ فراز P 1500 سیمارانویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سیماران فراز P1500
جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KGجک اتوماتیک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KGویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی وی تو مدل Calypso 400KG
جک هیدرلیک بازویی GiBiDi TOP441جک درب هیدرولیکی جی بی دی GiBiDi TOP 441ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 800 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک ریلی اتوماتیک V2 Gold 800جک برقی ریلی V2 Gold 800ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی V2 Calypso 400+simجک درب پارکینگی وی تو مدل Calypso 400 + سیموتویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی V2 Calypso 400+sim
جک ریلی لایف ACER 600جک برقی ریلی لایف Life ACER 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
خرید جک ریلی BFT Deimos 600جک برقی ریلی BFT Deimos 600ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
خرید جک ریلی BFT Deimos 600
جک ریلی وی تو مدل Ayros 800جک اتوماتیک ریلی وی تو مدل Ayros 800ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 90 بار
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی وی تو مدل Ayros 800
فروش جک ریلی BFT Deimos 1000جک برقی ریلی BFT Deimos 1000ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 1000 کیلو برای هر لنگه

۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروش جک ریلی BFT Deimos 1000
درب اتوماتیک ریلی پروتکو موور 15 - Proteco Mover 15جک اتوماتیک ریلی پروتکو موور MOVER 15ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک وی تو اکسیل V2 AXILجک درب اتوماتیک وی تو اکسیل V2 AXILویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER4جک درب برقی پروتکو مدل LEADER 4ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER4
جک ریلی نایس 1500 کیلو گرمجک برقی ریلی نایس ROBUSKIT 1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار در 24 ساعت
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۱۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی نایس 1500 کیلو گرم
درب ریلی وی تو مدل Ayros 1200جک برقی ریلی وی تو مدل Ayros 1200ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 90 بار
 • حداکثر توان : 1200 کیلو برای هر لنگه

۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
درب ریلی وی تو مدل Ayros 1200
جک درب اتوماتیک BFT مدل فوبوس (Phobos)جک اتوماتیک پارکینگی BFT Phobos BTویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه

۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک BFT مدل فوبوس (Phobos)
جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER5جک درب برقی پروتکو مدل LEADER 5ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه

۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی پروتکو مدل LEADER5
جک پارکنیگی جنیوس Genius G-bat-300جک درب برقی پارکینگ جنیوس Genius G-bat 300ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه

۱۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکنیگی جنیوس Genius G-bat-300
جک اتوماتیک پارکینگی BFT A25جک اتوماتیک پارکینگی BFT A25ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک اتوماتیک پارکینگی BFT A25
جک درب پارکینگ اتوماتیک ایور مدل Ivor Warterجک درب برقی پارکینگ ایور مدل Ivor Warterویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک ریلی اتوماتیک پروتکو موور MOVER 8جک برقی ریلی پروتکو موور MOVER 8ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه

۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی اتوماتیک پروتکو موور MOVER 8
جک اتوماتیک پارکینگی BFT Phobos A40جک درب برقی پارکینگ BFT Phobos A40ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 60 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۱۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
جک اتوماتیک پارکینگی BFT Phobos A40
جک پارکینگی V2 مدل Calypso 500KGجک برقی پارکینگی وی تو مدل Calypso 500KGویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی V2 مدل Calypso 500KG
جک در لایف اپیتمو یونی Optimo Uni 5جک درب اتوماتیک لایف اپیتمو یونی Optimo Uni 5ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 900 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
خرید جک ریلی BFT Ares 1500kgجک اتوماتیک ریلی BFT ARES 1500ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 50 بار در روز
 • حداکثر توان : 1500 کیلو برای هر لنگه

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید جک ریلی BFT Ares 1500kg
جک پارکینگی لایف مدل اپتيمو يوني 3جک درب برقی لایف اپیتمو یونی Optimo Uni 3ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 900 کیلو گرم برای هر لنگه

۱۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی لایف مدل اپتيمو يوني 3
جک برقی وی تو کالیپسو V2 Calypso 600جک درب پارکینگی وی تو مدل Calypso 600KGویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۱۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
جک برقی وی تو کالیپسو V2 Calypso 600
جک درب برقی جنیوس 400 Genius G-batجک درب اتوماتیک پارکینگ جنیوس Genius G-bat 400ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه

۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب برقی جنیوس 400 Genius G-bat
جک پارکینگی بنینکا BOB 21جک درب پارکینگی بنینکا Beninca BOB 21ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 250 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
موتور ریلی ویتو فورتکو V2 Forteco 1800جک برقی ریلی ویتو V2 Forteco 1800ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 2200 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب اتوماتیک زومر Twist 200ELجک درب پارکینگی زومر Sommer Twist 200ELویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک بنینکا BOB-50Mجک درب پارکینگی بنینکا Beninca BOB-50Mویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 450 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب پارکینگ اتوماتیک پروتکو مدل (ايس) ACEجک درب برقی پروتکو مدل ايس ACEویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو برای هر لنگه

۱۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب پارکینگ اتوماتیک پروتکو مدل (ايس) ACE
جک ریلی ایور Ivor مدل Champion 12جک درب کشویی ریلی ایور Ivor Champion 12ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 1200 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی ریموت کنترلی زومر Twist 200Eجک درب پارکینگی زومر Sommer Twist 200Eویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 300 کیلو گرم برای هر لنگه

۲۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی ریموت کنترلی زومر Twist 200E
جک ریلی زومر SM40جک درب کشویی ریلی زومر Sommer SM40 Tویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 1000 کیلو برای هر لنگه

۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی زومر SM40
جک زومر Sommer swist 350جک درب پارکینگی زومر Sommer Twist 350ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: 200 بار
 • حداکثر توان : 700 کیلو گرم برای هر لنگه

۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک زومر Sommer swist 350
جک پارکینگی فک مدل faac 412جک درب اتوماتیک فک Faac 412ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه

۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی فک مدل faac 412
موتور ریلی ویتو V2 Forteco 2200جک اتوماتیک ریلی ویتو V2 Forteco 2200ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 150 بار
 • حداکثر توان : 2200 کیلو برای هر لنگه

۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موتور ریلی ویتو V2 Forteco 2200
جک پارکینگی بنینکا BILL 30Mجک درب برقی بنینکا Beninca BILL 30 Mویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک درب اتوماتیک ریلی فک 741جک درب پارکینگ ریلی فک 741 FAACویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 480 بار
 • حداکثر توان : 900 کیلو برای هر لنگه

۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب اتوماتیک ریلی فک 741
جک برقی بنینکا BILL 50 Mجک درب اتوماتیک بنینکا Beninca BILL 50 Mویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 350 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
خرید جک ریلی BFT ICARO SMART 2000جک اتوماتیک ریلی BFT ICARO SMARTویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 2000 کیلو برای هر لنگه

۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خرید جک ریلی BFT ICARO SMART 2000
جک درب کشویی ریلی فک 746جک درب پارکینگ ریلی فک 746 FAACویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 75 بار
 • حداکثر توان : 600 کیلو برای هر لنگه

۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک درب کشویی ریلی فک 746
جک ریلی بنینکا BULL 10Mجک درب ریلی اتوماتیک بنینکا Beninca BULL 10Mویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 100 بار
 • حداکثر توان : 1000 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک فادینی هیندی Fadini Hindi 880 M
جک درب هیدرولیک فادینی Fadini Hindi 880 Mویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک پارکینگی هیدرولیکی BFT Lux Bجک درب 24 ولت هیدرولیک BFT LUX Bویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 300 کیلو برای هر لنگه

۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی هیدرولیکی BFT Lux B
جک هیدرولیکی BFT Lux Lجک درب اتوماتیک هیدرولیک BFT LUX Lویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 24 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک هیدرولیک فادینی Fadini Hindi Sprint
جک درب هیدرولیک فادینی Fadini Hindi Sprintویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو گرم برای هر لنگه

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیک فادینی Fadini Hindi Sprint
کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBCجک درب برقی هیدرولیک فک Faac 402 CBCویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو گرم برای هر لنگه

۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کیت جک هیدرولیک Faac 402 CBC
جک پارکینگی هیدرولیکی BFT P7جک درب هیدرولیک بی اف تی BFT P7ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک هیدرولیک درب پارکینگ فادینی Fadini Nupi 66
جک درب هیدرولیک پارکینگی فادینی Fadini Nupi 66ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه

۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیک درب پارکینگ فادینی Fadini Nupi 66
جک ریلی فک 844جک درب کشویی ریلی فک 844 FAACویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 1800 کیلو برای هر لنگه

۴۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
جک ریلی فک 844
جک هیدرولیک Faac 400 SBSجک درب برقی هیدرولیک فک Faac 400 SBSویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 400 کیلو گرم برای هر لنگه

۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک هیدرولیک Faac 400 SBS
جک برقی پارکینگی BFT P4.5جک درب برقی هیدرولیکی BFT P4.5ویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 500 کیلو برای هر لنگه

۴۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جک برقی پارکینگی BFT P4.5
جک پارکینگی هیدرولیکی BFT Lux Gجک درب اتوماتیک هیدرولیکی بی اف تی LUX Gویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 800 کیلو برای هر لنگه

۴۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
جک پارکینگی هیدرولیکی BFT Lux G
جک بازویی هیدرولیک Faac 400 SBجک درب اتوماتیک هیدرولیک فک Faac 400 SBویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 650 کیلو گرم برای هر لنگه

۶۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جک بازویی هیدرولیک Faac 400 SB
جک پارکینگی نایس موبی (Mobi)جک درب برقی پارکینگ نایس مدل موبی Nice Mobiویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: 90 بار
 • حداکثر توان : 500 کیلو گرم برای هر لنگه
در انبار موجود نمی باشد
جک برقی کشویی Faac 884 MC 3PHجک درب کشویی ریلی فک Faac 884 MC 3PHویژگی ها:
 • ولتاژ ورودی: 220 ولت
 • تعداد تردد در روز: نامحدود
 • حداکثر توان : 3500 کیلو برای هر لنگه

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جک برقی کشویی Faac 884 MC 3PH
سبد خرید
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد!
خرید را ادامه دهید